Հաշվի առնելով երիտասարդ սերնդի աճող հետաքրքրությունը անգլերենի նկատմամբ` Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Կիրառական Լեզվաբանության Հետազոտական Կենտրոնը առաջարկում է հաղորդակցական ուսանողակենտրոն դասընթացներ երեխաների և պատանիների համար: Այս դասընթացները երիտասարդ ուսանողների համար կստեղծեն ուսումնառության բացառիկ հնարավորություններ և կնպաստեն անգլերենի զարգացմանը Հայսատանում:

Մեր ծրագիրը

  • Ուսուցման 4 կիսամյակ` աշուն, ձմեռ, ամառ, գարուն  2017-18:
  • Յուրաքանչյուր կիսամյակ դասընթացի տևողությունը 10 շաբաթ է, շաբաթը 2 օր` մեկական ժամ: 
  • Սովորողներին համապատասխան մակարդակում ընդգրկելու նպատակով անց է կացվում քննություն:
  •  Յուրաքանչյուր մակարդակիավարտին ՀԱՀ -ի Կիրառական Լեզվաբանության Հետազոտական Կենտրոնի կողմից տրվում է հաճախման վկայական:
  • Գրանցման վճարը կազմում է 25000 (23000` նույն ընտանիքից երկրորդ երեխայի համար) դրամ, որը ներառում է բոլոր նյութերն ու անհրաժեշտ պարագաները` բացառությամբ գրքերի:
  • Աշնանային դասընթացը սկսվում է սեպտեմբերի 18ին:
  • Դասընթացին ընդգրկվելու համար գրանցման սկիզբը  սեպտեմբերի 4-ն է:
  • Գրանցման թերթիկները կարող եք վերցնել 117W (նոր մասնաշենք) սենյակից, լրացնել, վճարել և  վերադարձնել այն 117W սենյակ 10:30-18:30 ընկած ժամանակահատվածում:
  • Գրանցման վերջնաժամկետը  սեպտեմբերի 11ն է:
  • Քննության օրը և ժամերը` 12.09.2017 15:30 (7-10 տարեկան), 17:00 (11-16 տարեկան):