EEC Clubs

EEC Անգլերեն Ակումբներ

Միացիր հիմա!

EEC ակումբերը առաջարկում են բացառիկ հնարավորություն հետևելու ձեր ցանկությանը և շարունակելու բարելավել ձեր անգլերենի իմացությունը:

 • Բոլոր դասերն անցկացվում են անգլերենով,
 • Կարող եք գրանցվել յուրաքանչյուր ակումբում,
 • Դասրնթացներն անցկացվում են վերապատրաստված անգլերենի ուսուցիչների կողից
 • Դասընթացի տևողությունը 10 շաբաթ է, շաբաթը 1 օր` 1,5 ժամ
 • Գրանցման վճարը կազմում է 10,000 ՀՀ դրամ
 • Կարող են պահանջվել համապատասխան լեզվի իմացություն, տարիք և հմտություններ

Դասրնթացներն առաջարկվում են 2016թ-ի աշնանից:

EEC Անգլերեն Ակումբներն են՝

 1. Անգլերեն լեզվի դասավանդում գիտության, տեխնոլոգիայի, Ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի միջոցով
 2. Անգլերեն լեզվի դասավանդում բեմականացման միջոցով
 3. Անգլերեն լեզվի դասավանդում աշխարhագրության միջոցով
 4. Անգլերեն լեզվի դասավանդում զբոսաշրջության միջոցով
 5. Սովորել անգլերեն թվային մեդիայի նախագծման և զարգացման միջոցով
 6. Թվային տեսանյութի ստեղծում անգլերեն լեզվով
 7. Լուսանկարչություն անգլերենով
 8. Անգլերեն մարքեթինգ
 9. Անգլերեն բնապահպանական հետազոտությունների միջոցով
 10. Անգլերենը խոհանոցում
 11. Անգլերենը երգերի միջոցով
 12. Անգլերենը մուլտֆիլմերի միջոցով
 13. Երաժշտության ակումբ
 14. Անգլերենը պատմվածքների միջոցով