Teaching English through STEM

Անգլերեն լեզվի դասավանդում գիտության, տեխնոլոգիայի, Ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի միջոցով 

Կրթության այս ձևը միտում ունի զարգացնելու 21-րդ դարին համահունչ հմտություններ ինչպիսիք են, անալիտիկ մտածելակերպը, համագործակցությունը, հաղորդակցումը, խնդիրների լուծումը և ստեղծագործական ձիրքը: Այս բոլոր հմտությունները զարգանում են դասընթացի մեջ ներառված առաջադրանքների ու զանազան պրոյեկների շնորհիվ: