Teaching English through STEM

Անգլերենի դասավանդում՝ գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի միջոցով 

Կրթության այս ձևը միտում ունի զարգացնելու 21-րդ դարին համահունչ հմտություններ՝ ինչպիսիք են անալիտիկ մտածելակերպը, համագործակցությունը, հաղորդակցումը, խնդիրների լուծումը և ստեղծագործական ձիրքը: Այս բոլոր հմտությունները զարգանում են դասընթացի մեջ ներառված առաջադրանքների ու զանազան նախագծերի միջոցով: