Digital Video Production in English

Թվային տեսանյութի ստեղծում անգլերեն լեզվով

 

Այս դասընթացը սովորեցնում է ուսանողներին անգլերեն լեզվով թվային տեսանյութի արտադրության հիմունքները: Հանձնարարությունները ներառում են ուսումնասիրություններ, առաջարկություններ, սցենարների մշակում, նկարահանումներ, պատկերապատում, խմբագրում և հրատարակում: Ավարտական խմբային աշխատանքը անգլերեն լեզվով տեսանյութի նկարահանում է, որը կհաղորդի կոնկրետ ուղերձ լսարանի համար: