EEC Abovyan

A new chapter of the EEC  after school English program was launched in Abovyan on October 18, 2019. To meet the increasing interest and the demand of the younger generation in learning English, this program offers communicative student-centered classes to 6-16-year-old students from Abovyan and the neighboring villages. The mission is to provide the students in this region with student-centered quality education using interactive and innovative methods in the classroom. Currently EEC in Abovyan has around 60 students. In Abovyan you can join our classes in  Abovyan  School number 10.

 

Անգլերենի արտադպրոցական   հետազոտական  ծրագիրն  առաջին անգամ  Աբովյան քաղաքում  մեկնարկել  է   2019  թվականի  հոկտեմբերի 18-ին։ Երիտասարդ սերնդի  աճող  հետաքրքրությունը   անգլերենի  հանդեպ    ապահովվելու    համար  վերոնշյալ  ծրագիրն  առաջարկում  է  հաղորդակցական ուսանողակենտրոն դասընթացներ  Աբովյան քաղաքի և հարակից գյուղերի երեխաների համար: Դասընթացների առաքելությունն  է՝ տարածել ուսանողակենտրոն որակյալ կրթություն՝ կիրառելով  տեխնոլոգիան  և  ուսուցման   նորարար  միջոցները։ 

Ներկայումս  Աբովյան  քաղաքի  աշակերտների  թիվը   հասնում   է  շուրջ  60-ի ։ Աբովյան քաղաքում դասերն անցկացվում են Աբովյանի համար 10 միջնակարգ դպրոցում: