English for Marketing

Անգլերեն մարքեթինգ

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին մարքեթինգի հիմունքները և բարելավել նրանց անգլերենը հաջողությամբ հաղորդակցվելու համար: Բովանդակությունը ներառում է մարքեթինգային էթիկայի, մարքեթինգ միքսի, SWOT վերլուծության, հետազոտության և առաջխաղացման ռազմավարությունների վերաբերյալ թեմաներ: Առաջադրանքները ներառում են դեպքերի ուսումնասիրություններ, դերակատարումներ, շնորհանդեսներ և քննարկումներ: Դասընթացի ավարտին ուսանողները կառաջարկեն և կիրականացնեն մարքեթինգային քարոզարշավ: