English through Environmental Studies

Անգլերեն բնապահպանական հետազոտությունների միջոցով

Դասընթացը նեռկայացնում է ուսանողներին Երկիր Մոլորակը, նրա բնապահպանական հիմնախնդիրները և այն պաշտպանելու միջոցները: Առաջադրանքները ներառում են ընթերցումներ, կարճ տեսանյութեր, պոստերային նախագծեր, գիտական փորձեր և համայնքային ծառայություններ: Դասընթացի ավարտին ուսանողները ներկայացնելու են թե ինչպես են օգնելու պաշտպանել մոլորակը: