English through Stories

Անգլերենը պատմվածքների միջոցով

Այս դասընթացի ժամանակ սովորողները լսում են, պատմում, և գրում են պատմվածքներ: Հիմնական հանձնարարություններն են. վերլուծություն, պատմվածքի ստեղծագործական մեկնաբանություն, դերակատարում, ձեռքի աշխատանք, տիկնիկային ներկայացում: