EEC Yerevan
EEC Vaghrashapat
EEC Stepanavan
EEC անգլերեն լեզվի ուսուցման արտադպրոցական ծրագիրը հիմնադրվել է 2005 թվականին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի՝ "Անգլերենի դասավանդումը որպես օտար լեզու (MATEFL)" ծրագրի կողմից, որպես համալսարանի դասախոսական կազմի, աշխատակիցների և ուսանողների երեխաներին մատուցվող ծառայություն: Ներկայումս այն հնարավորություն է ընձեռում բոլոր այն երեխաներին, ովքեր ցանկանում են զարգացնել անգլերեն լեզվի իմացությունը:

Ծրագրի նպատակն է՝

  1.  երեխաներին հնարավորություն ընձեռել սովորելու անգլերեն հաղորդակցական մեթոդներով
  2. MATEFL ուսանողներին տրամադրել միջավայր՝ դասավանդման մեթոդներին տիրապետելու համար
  3. հիմք հանդիսանալ օտար լեզուների դասավանդման հետազոտությունների համար

 

Այժմ EEC-ն ունի մոտ 900 ուսանող Երևանում, և ավելի քան 200 ուսանող Վանաձորում, Ստեփանավանում, Վաղարշապատում և Աբովյանում: