Learning English Through Designing & Developing Digital Media

Սովորել անգլերեն թվային մեդիայի նախագծման և զարգացման միջոցով

Այս դասընթացը բարելավում է ուսանողների անգլերենով հաղորդակցման ունակությունները` օգտագործելով թեմաներ և գործիքներ նոր թվային լրատվամիջոցներից: Ընթերցանության, շնորհանդեսների, քննարկումների և պրակտիկ գործողությունների միջոցով, ուսանողները ստեղծում են թվային մեդիայի (թվային, ձայնային, ինչպես նաև աուդիո և վիդեո) նմուշներ: