Photography in English

Լուսանկարչություն անգլերենով

Այս դասընթացը սովորեցնում է ուսանողներին անգլերեն լեզվով թվային լուսանկարչության հիմունքները: Թեմաները ներառում են բաղադրում, լուսավորում, դիրքավորում, ժանրեր և խմբագրում: Ուսանողները սովորում են ինչպես օգտագործել հասանելի և մատչելի գործիքները լուսանկարներ ստեղծելու համար: Ավարտական նախագիծը լուսանկարների պորտֆոլիոյի ցուցահանդես է, որը կուղեկցվի ուսանող լուսանկարիչների շնորհանդեսներով