Tour Guiding in English

Անգլերեն լեզվի դասավանդում զբոսաշրջության միջոցով

 

Դասընթացը ապահովում է հիմական գիտելիք և հմտություններ անգլերենով զբոսաշրջություն վարելու համար: Ուսանողնեռը սովորում են Հայաստանի պատմական վայրերի պատմությունն ու մշակույթը և փորձարկում են ստացած գիտելիքները ուսումնական ճանապարհորդությունների ընթացքում: